platon_01Nézzük az iskolában tanult szabályos testeket, avagy a platóni testeket egy kicsit másképpen. Ehhez az ókori polihisztorokat hívjuk segítségül. Sok alapvető matematikai összefüggés az ókori tudósok nevéhez köthető, mint pl. Pithagorasz-tétel, platóni testek…bár nem ők fedezték fel, de írásos formában ők „publikálták”, bizonyították, vagy alkalmazták először.

Vallom, hogy a matematika az Univerzum nyelve, ezért minden létező dolog leírható a matematika nyelvén, csak kérdéses, hogy a mai tudásunkkal mennyire tudjuk értelmezni az összefüggéseket, észrevesszük-e a nekünk szánt üzeneteket.

platon_02Platón – az ókori polihisztor – a Timaiosz című művében foglalja össze teremtéselméletét, miszerint a Kozmosz, mint világrend, az arkhék egymásba való átalakulásából, keveredéséből keletkezett. Ez a négy őselem: a föld, a víz, a tűz és a levegő felelős minden fizikai élet kialakulásáért a Földön. Az ötödik elemet az ókorban sokáig nem merték nevén nevezni, mert annyira szentségesnek tartották, hogy még a szájukra sem vehették. Ezt én úgy értelmezem, hogy olyan magasságosnak számított, hogy azt ember fel sem érhette, meg sem közelíthette. Ezt csak azért írom le, mert a ma emberének nagyon furcsa lehet ez a fajta misztikum, viszont lehet, hogy jobban átérezhetjük az ötödik elem misztikusságát, amit mi most csak egyszerűen szólva éternek nevezünk. Az az éter, ami a négy őselemet átjárja, összekapcsolja, lehetőséget adva a különböző keverékek, keverési arányok létrejöttéhez.

Platón a világot gömb alakúnak képzelte, mert szerinte ez az a forma, amelyik minden más formát magába foglal. A tudomány mai állása szerint annyit tudunk biztosan a Világunkról, hogy végtelen hatású, de mégis véges- nem végtelen nagy-, tehát van határa, de nincs széle, mert bárhová is megyünk benne, ugyanolyannak látszik.

De térjünk vissza a kiindulási pontunkra. Nézzük, mit is nevezünk platóni testnek és ezek mely őselemekhez társíthatóak?

Szabályos testek: azok a (konvex) testek, melyeket egybevágó szabályos sokszögek határolnak. A 3-dimenziós térben öt ilyen szabályos test, avagy platóni test létezik.

  • Az első test a hexaéder, avagy kocka, melyet (hexa=6) hat egybevágó négyzet (szabályos négyszög) lap határol.

Platón ehhez a testhez a föld elemet társította.

Egyiptom neve: KEMET, jelenti a földet, a fekete földet, mely a tudással való megtermékenyíthetőséget is szimbolizálta egyben.

Ez a mértani forma a gyökér csakrához tartozik.

  • A második test az ikozaéder, melyet (ikoza=20) húsz egybevágó szabályos háromszögból álló lap határol.

Platón ehhez a testhez a víz elemet társította.

Egyiptomban a víz, mint az Élet vize, a Nílus. Enélkül az éltető anyag nélkül nem jöhetett volna
létre élet a sivatag kietlen pusztaságában.

Ez a mértani forma a keresztcsonti csakrához tartozik.

  • A harmadik test a tetraéder, melyet nevéből kifolyólag (tetra=4) négy egybevágó szabályos háromszög lap határol.

platon_05Platón ehhez a testhez a tűz elemet társította.

Egyiptomban az Élet tüze, a fő istene a Nap. Amiképpen az éltető tüzünket is itt rejtjük,

Ez a mértani forma a napfonat csakrához tartozik.

  • A negyedik test az oktaéder, melyet (okta=8) nyolc szabályos háromszög lap határol.

platon_06Platón ezt a testet a levegő elemmel társította.

A levegő, mely a lélegzés, avagy LÉLEK-zés a Lélekkel való egybekelés lehetőségét hordozza.

Ez a mértani forma, mely méltán kapcsolódik a LÉLEK-zéshez is a szív csakrához tartozik.

  • Az ötödik a dodekaéder, melyet (dodeka=12) tizenkettő szabályos ötszög határol.

dodekaBiztos emlékszünk még, hogy ő a misztikus ötödik, amit nem neveztek nevén. Platón még homályosan fogalmazott erről az elemről, míg Arisztotelész már nevén nevezte, az éterrel, azzal az anyaggal, ami szerinte az égi szférákat alkotja. Ez szimbolizálja azt a sugallatot, ami minden mögött áll, és benne ott van, mint egy isteni ige, ami az erő által szóban megnyilatkozik. És ami még külön érdekessége, hogy ötszögekkel határos, de szabályos ötszöget úgy lehet a legpontosabban szerkeszteni, ha az aranymetszés, az isteni-arány segítségével szerkesztjük.
Ezek után méltán társíthatjuk ezt a formát a torok csakrához.

Ezzel a platóni testek és az őselemek végéhez értünk, de nem beszéltünk még két formáról, amik joggal kerülhetnének még említésre.

  • Létezik egy ősi mértani forma, ami ezeket az előbb felsorolt platóni testeket mind képes magába foglalni, ami a teljességet, az Egységet, mintegy univerzális szimbólumként hordozza, ez pedig a GÖMB.

platon_08Amit a szemünk ebben a 3D-s világban gömbként érzékel, az egy másik dimenzióban lehet egy bármi más alakzat, de a mi érzékünk a gömbbel azonosítja.
A gömb egy univerzális átfogó, egységet szemléltető forma.

Nem lepődnék meg, ha ez a szimbólum a 3.szem csakrához tartozna, de erről bizonyságot csak később látunk.

  • Utolsóként, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos mértani testre hívom fel a figyelmet, ami 24 db szabályos háromszög lapból áll, de nem konvex, hanem konkáv (vagyis van két olyan pontja, amit összekötve az egyenes áthalad a test körvonalán, magyarul el tud benne bújni egy egér úgy, hogy a macska ne lássa:) Ez a test pedig a csillagtetraéder, más néven egyféle MERKABA.

platon_09Látszódik, hogy olyan, mintha két ellentétes irányú tetraédert fordítottak és csúsztattak volna egymásba. Ez a forma a felemelkedés, az átalakulás formája, ugyanakkor a fenti, az égi dolgok leképeződését is jelenti a földire.
Kölcsönös oda-vissza hatásban vagyunk, egyfajta transzformátorként működik minden emberben, megfelelő „üzemanyag” használatával.
Számomra ez a korona csakrához tartozik, minthogy a formája és az információtartalma is a koronát idézi.

Ebben a csillagtetraéderben is, mint minden Élőben benne lakozik az Életvirág.

 platon_10                  platon_11

Az életvirágból eredő metatron-kockában is jól látszik, hogy benne foglaltatik mind a hét eddigi test. Érdemes kicsit elidőzni ezeknek a képeknek a nézegetésével, meglátni benne és körüle a hét testet.

platon_12      platon_13

Összegezve a felsorolt hét mértani test, a fejlődést, az Univerzum törvényeivel való összehangolt együttműködést, a harmóniára való törekvést szimbolizálja. Érdemes őket kartonlapból kivágva egyenként elkészíteni, és a hozzá tartozó csakrára való jótékony hatásait kihasználni, mert a csakrához tartozó alaprezgéseket hordozzák ezek az alap mértani testek.

 

error: Content is protected !!
%d blogger ezt szereti: